Menu

Cateogories

Avís legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

https://www.bellpuigonline.net

  1. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del deure d’informació previst en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, a continuació es faciliten les següents dades generals d’informació d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, https://www.bellpuigonline.cat,(d’ara endavant, lloc web) és titularitat de: REDCOMDIS, S.L., proveït de NIF: B25584046 i inscrita a: Lleida amb les següents dades registrals: Tom 945, Foli 1 Full L-18409,el representant del qual és: Joan Boldú Mas,i les dades de contacte del qual són:

Adreça: Alcalde Sala, N.30 – 25250 – Bellpuig

Telèfon de contacte: 34630473514

Correu electrònic de contacte: info@bellpuigonline.net

  1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El lloc web

Les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) tenen per objecte regular l’accés i l’ús del Lloc Web. A l’efecte d’aquestes Condicions, s’entendrà el Lloc Web com: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant estàticament com dinàmicament, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (en endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que puguin oferir-se als Usuaris (en endavant, Serveis).

Bellpuig Online es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que s’hi puguin incorporar. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Bellpuig Online podrà interrompre, desactivar i /o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integrin en el Lloc Web o accedir-hi.

L’accés al Lloc Web per part de l’Usuari és gratuït i, com a norma general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per gaudir-ne, excepte en relació amb el cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions facilitada pel proveïdor d’accés que l’Usuari hagi contractat.

La utilització de qualsevol dels Continguts o Serveis del Lloc Web podrà realitzar-se a través de la subscripció o registre previ de l’Usuari.

 

L’usuari

L’accés, navegació i ús del Lloc Web, així com dels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Bellpuig Online, com comentaris i/o espais de blocs, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa accepten, des de l’inici de la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions posteriors, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment si escau. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari que els llegeixi cada vegada que visiti el Lloc Web.

El lloc web de Bellpuig online proporciona una àmplia gamma d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat de fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per Bellpuig Online sense ser contrari al que disposen les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesions als drets de tercers o al funcionament del propi Lloc Web.
  • La veracitat i licitud de la informació facilitada per l’Usuari en els formularis emesos per Bellpuig Online per a l’accés a determinats Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En qualsevol cas, l’Usuari notificarà immediatament a Bellpuig Online qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com, com, però no només, robatori, pèrdua, o accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

Bellpuig Online es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no siguin aptes per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Bellpuig Online no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blocs o participació que puguin existir.

El mer accés a aquest Lloc Web no implica cap tipus de relació comercial entre Bellpuig Online i l’Usuari.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de capacitat legal suficient per estar obligat per aquestes Condicions. Per tant, aquest lloc web online de Bellpuig no està dirigit a menors d’edat. Bellpuig Online declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Bellpuig Online no garanteix que el Lloc Web compleixi amb les lleis d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domicili en un altre lloc i decideix accedir i /o navegar pel Lloc Web ho farà pel seu propi risc, haurà d’assegurar-se que aquest accés i navegació compleix amb la legislació local que li sigui aplicable, no assumint Bellpuig Online cap responsabilitat que pogués derivar-se d’aquest accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Bellpuig Online no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Bellpuig Online farà tot el possible pel correcte funcionament del Lloc Web, no obstant això, no es fa responsable ni garanteix que l’accés a aquest lloc web no serà ininterromput o que quedarà lliure d’errors.

Tampoc es fa responsable ni garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest lloc web, estigui lliure d’error o causi danys al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Bellpuig Online serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l’accés, navegació i ús del Lloc Web, inclosos, entre d’altres, els causats a sistemes informàtics o els causats per la introducció de virus.

Bellpuig Online tampoc es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar als usuaris a causa d’un ús indegut d’aquest lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que es puguin produir.

  1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc Web Online de Bellpuig posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, enllaços, bàners, botons), directoris i cercadors que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i cercadors en el Lloc Web té com a finalitat facilitar la cerca i l’accés dels Usuaris a la informació disponible a Internet, sense que es consideri un suggeriment, recomanació o invitació per visitar-los.

Bellpuig Online no ofereix ni comercialitza per si mateixa ni a través de tercers els productes i /o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat dels llocs aliens a la seva propietat als qual es pugui accedir a través dels enllaços.

Bellpuig Online en cap cas revisarà ni controlarà el contingut d’altres llocs web, ni aprova, examina ni farà seu els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els esmentats llocs enllaçats.

Bellpuig Online no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l’accés, ús, qualitat o legalitat dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Bellpuig Online i que estiguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’Usuari o tercer que realitzi un híper enllaç des d’una pàgina web d’un altre lloc web diferent al Lloc Web online de Bellpuig ha de saber que:

No es permet la reproducció -total o parcial- de qualsevol dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense l’autorització expressa de Bellpuig Online.

No es permet cap declaració falsa, inexacta o incorrecta al Lloc Web online de Bellpuig, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.

A excepció de l’híper enllaç, el lloc web en el qual s’estableixi aquest híper enllaç no contindrà cap element d’aquest lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat que Bellpuig Online ho autoritzi expressament..

L’establiment de l’híper enllaç no implicarà l’existència de relacions entre Bellpuig Online i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Bellpuig Online dels continguts, serveis i /o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Bellpuig Online per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol d’exemple i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest àmbit, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posar a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Bellpuig Online..

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Bellpuig Online. Pot visualitzar els elements del lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà eliminar, alterar o manipular cap dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc Web.

En el cas que l’Usuari o tercer consideri que algun dels Continguts del Lloc Web suposa una vulneració dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Bellpuig Online a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL del present Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

  1. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Bellpuig Online es reserva el dret a presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a l’ús indegut del Lloc Web i dels Continguts, o per l’incompliment d’aquestes Condicions.

La relació entre l’Usuari i Bellpuig Online es regirà per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. Si sorgeix alguna controvèrsia en relació amb la interpretació i/o aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin d’acord amb la llei.